Jakie zastosowanie mają poszczególne rodzaje pieczątek?

Pieczątka to jedno z najczęściej stosowanych narzędzi biurowych i urzędowych, które wykorzystuje się do trwałego oznaczania dokumentów przy pomocy oficjalnego stempla odbijanego za pomocą czarnego lub kolorowego tuszu – najczęściej czerwonego, zielonego i niebieskiego. Historia pieczątek sięga bardzo daleko, bo aż starożytności – wtedy zaczęto używać ich do potwierdzania autentyczności pism. A do czego służą nowoczesne pieczątki produkowane przez firmę Laser Color ze Słupska? Zapraszamy do lektury poniższego tekstu!

Najczęściej wykorzystywane rodzaje pieczątek

Pieczątki można podzielić na kilka podstawowych rodzajów, w zależności od sposobu ich wykonania oraz przeznaczenia. Do najważniejszych typów zalicza się przede wszystkim: pieczątkę firmową, księgową, lekarską, notarialną, imienną, budowlaną, datowniczą (tzw. datownik), a także pieczątkę z logotypem i reklamową. Większość z nich pozwala na szybkie umieszczenie na dokumencie niezbędnych informacji – nazwy firmy, adresu itd. Dzięki temu oznaczeniu odbiorca ma pewność, iż dane pismo jest autentyczne. Pieczątki z logotypem oraz reklamowe są natomiast budżetową formą reklamy, która pozwala na odbicie wybranego wzoru graficznego na płaskich powierzchniach.

Co może zawierać pieczątka?

Pieczątki mogą przybierać różne kształty – zazwyczaj są one okrągłe lub kwadratowe, co pozwala na optymalne wykorzystanie niewielkiego formatu. Możliwość dostosowania do wymagań klienta pozwala na przygotowanie narzędzia, które będzie miało odpowiednie wymiary i wybraną treść. Pieczątki zawierają informacje pozwalające na określenie nazwy firmy, jej adresu, numerów kontaktowych, a także adresu e-mail. Narzędzie tego rodzaju pozwala więc na wykonanie trwałego oznaczania istotnych dokumentów finansowych, biznesowych oraz urzędowych.